Như thường lệ giai đoạn cuối tháng 1 và đầu tháng 2 hàng năm thì WeAreSocial và Hootsuite đưa ra các báo cáo tổng quan về môi trường/ngành digital trong năm.

Ở báo cáo được hầu hết cư dân ngành digital trông đợi hàng năm này có hầu như tất cả các dữ liệu, xu hướng, hành vi xã hội, mobile, e-commerce trên môi trường Internet năm 2019 mà các bạn cần có hoặc tìm kiếm.

Đây là link tải báo cáo năm 2019 tại thị trường Việt Nam & thế giới:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here