Mặc dù đều dựa trên điểm cốt lõi là dữ liệu khách hàng, tuy nhiên CRM (Customer Relationship – Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng) & CDP (Customer Data Platform – Nền tảng Dữ liệu Khách hàng) về cơ bản lại khác nhau. CRM được ứng dụng chủ yếu ở các doanh nghiệp B2B mặc dù sau này có phát triển phục vụ cho mảng B2C và ít được dùng bởi các nhà tiếp thị (marketer). CDP được phát triển dựa trên nhu cầu của các nhà tiếp thị và được xây dựng để phục vụ chủ yếu cho B2C.

Điểm qua những điểm khác nhau giữa CRM & CDP

Với CDP thì dữ liệu người dùng được đẩy qua các công cụ tương tác tự động (email, chatbot, call, web push…) và có thể cá nhân hoá nội dung theo từng nhu cầu, từng thời điểm.

Điểm chung của CRM và CDP

DATA (dữ liệu) là thứ mà CRM và CDP sẽ thu thập nhằm mục đích phục vụ khách hàng. Nếu đánh giá mức quan trọng của CRM & CDP như những cỗ máy vận hành cho sự phát triển thì “data/dữ liệu” chính là nguyên liệu cho cỗ máy hoạt động. Và trong quá trình vận hành, nguồn dữ liệu luôn liên tục phải được làm giàu và cập nhật liên tục. Qua đó, doanh nghiệp có thể hiểu hơn Hành trình khách hàng cũng như phác thảo rõ nét chân dung khách hàng và mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy tăng doanh số, mở rộng quy mô.

Theo SocialLead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here